Önümler

 • Rolikli ekran gapysy

  Rolikli ekran gapysy

  Çarçuwaly mör-möjek ekranynyň önüm kategoriýalary, biz Hytaýdan ýöriteleşdirilen önüm öndürijiler, çarçuwaly mör-möjek ekrany, yzyna alynyp bilinýän mör-möjek ekrany üpjün edijiler / zawod, Lnsect Screen R&D önümleriniň lomaý ýokary hilli önümleri we önümçiligi, satuwdan soňky ajaýyp hyzmatymyz we tehniki goldawymyz bar .Hyzmatdaşlygyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn!

 • Çarçuwaly ekran penjiresi

  Çarçuwaly ekran penjiresi

  Teleskopiki ekran gapysy, derwezeleri, giriş gapylaryny, balkonlary we ýapyk gapylary oturtmak üçin amatlydyr.Maşgalany we öý haýwanlaryny çybyn dişlemekden we bidüzgünçiliklerden uzaklaşdyrmak üçin fiziki çybynlardan goranmak.

 • Ekranyň gapysy

  Ekranyň gapysy

  Çarçuwaly mör-möjek ekranynyň önüm kategoriýalary, biz Hytaýdan ýöriteleşdirilen önüm öndürijiler, çarçuwaly mör-möjek ekrany, yzyna alynyp bilinýän mör-möjek ekrany üpjün edijiler / zawod, Lnsect Screen R&D önümleriniň lomaý ýokary hilli önümleri we önümçiligi, satuwdan soňky ajaýyp hyzmatymyz we tehniki goldawymyz bar .Hyzmatdaşlygyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn!

 • Roller ekrany penjiresi

  Roller ekrany penjiresi

  Roller mör-möjek ekranynyň önüm kategoriýalary, biz Hytaýdan ýöriteleşdirilen öndürijiler, Roller mör-möjek ekrany, mör-möjek ekrany üpjün edijiler / zawod, mör-möjek gapysynyň gözleg we önümleriniň lomaý ýokary hilli önümleri we satuwdan soň ajaýyp hyzmat we tehniki goldawymyz bar.Hyzmatdaşlygyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn!

Biz hakda

 • Ekran ussady

  Hyzmat has gowy.

  Techo, Mör-möjek ekrany ulgamynyň ähli görnüşleri, bag we öý önümleri üçin plastmassa sanjymlary üçin hünärmen öndüriji. Önümlerimiz Daniýa, Germaniýa, Polşa, Italiýa, Fransiýa, Ispaniýa we Demirgazyk Amerika ýaly Europeanewropa ýurtlarynyň köpüsine eksport edilýär.

 • Ekran ussady

  Hyzmat has gowy.

  Techo, Mör-möjek ekrany ulgamynyň ähli görnüşleri, bag we öý önümleri üçin plastmassa sanjymlary üçin hünärmen öndüriji. Önümlerimiz Daniýa, Germaniýa, Polşa, Italiýa, Fransiýa, Ispaniýa we Demirgazyk Amerika ýaly Europeanewropa ýurtlarynyň köpüsine eksport edilýär.

 • Ekran ussady

  Hyzmat has gowy.

  Techo, Mör-möjek ekrany ulgamynyň ähli görnüşleri, bag we öý önümleri üçin plastmassa sanjymlary üçin hünärmen öndüriji. Önümlerimiz Daniýa, Germaniýa, Polşa, Italiýa, Fransiýa, Ispaniýa we Demirgazyk Amerika ýaly Europeanewropa ýurtlarynyň köpüsine eksport edilýär.

 • Ekran ussady
 • Ekran ussady
 • Ekran ussady

Senagat habarlary

 • Görünmeýän ekranlar “görünmeýän” ekranlar

  Has gowy hyzmat.

  Ulanylmaýan wagty yzygiderli ekranlar birneme aljyraňňylyk döredýär, olary özbaşdak ýitirip bilersiňizmi?Jogap hawa.Görünmeýän ekran, ekrana ýygnalyp bilinýän bir görnüş ...

 • Windows üçin ekran meshini nädip saýlamaly?

  Has gowy hyzmat.

  Tomus çybynlary esasanam uludyr, penjireden doly çybyn torbalaryny açmak aňsat, eller we aýaklar döwülen çybyn haltalaryny gyzyl gabyklary dyrnaýar we ahyrsoňy hemmelere çydap bilmeýär ...